Thursday, August 26, 2010
posledna vec nacmarana po navsteve jaskyne
a objaveni sprejov, madraca a furika a Peta K.
*/2010/ /plátno, akryl, madrac, sprej, furik/
názov /jaskyna/
**************
*/2010/ /canvas,acrylic, madras, aerosol can, barrow/
name / Cave/

rozmery 50cm x 60cm

No comments:

Post a Comment