Thursday, August 26, 2010
posledna vec nacmarana po navsteve jaskyne
a objaveni sprejov, madraca a furika a Peta K.
*/2010/ /plátno, akryl, madrac, sprej, furik/
názov /jaskyna/
**************
*/2010/ /canvas,acrylic, madras, aerosol can, barrow/
name / Cave/

rozmery 50cm x 60cm

Jasov camping
dalsie jasovske platno.
*/2010/ /plátno, akryl/
názov /camping Jasov/
**************
*/2010/ /canvas,acrylic/
name / camping Jasov/

rozmery 60cm x 50cm

les | Forest
posledne 4 malby, 1 uz je nenavratne prec,
vysledok 3 dni malovania v campingu Jasove.
toto je cista malba - ziadne kulehy.
sice nestetcova malba, ale malba
*/2010/ /plátno, akryl/
názov /les/
**************
*/2010/ /canvas,acrylic/
name / Forest/

rozmery 60cm x 50cm